Przejdź do treści

W czym udzieli pomocy dziecięcy psycholog?

  • przez
Pięść dziecka i dorosłego

Coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi z powodu trudności szkolnych, w relacjach rówieśniczych lub problemów emocjonalnych. W tej sytuacji najważniejsza jest szybka reakcja rodziców, opiekunów i nauczycieli. W wielu szkołach zapewniana jest profesjonalna pomoc obecnego tam gabinetu psychologa lub pedagoga. Jednak niektórym placówkom brakuje na to środków, przez co problem bywa spychany na dalszy plan. Często wsparcie specjalisty jest jedyną skuteczną drogą ratunku dla młodej, wciąż budującej własną pewność siebie jednostki.

Na czym polega rola psychologa dziecięcego?

Specjaliści zajmujący się terapią młodzieży uważają zwykle, że ich praca jest w wielu przypadkach o wiele ważniejsza niż zapewnienieZrozpaczona dziewczyna uczniowi odpowiednich warunków do nauki czy specjalistycznych pomocy szkolnych. W obliczu problemów w komunikacji interpersonalnej, które powodowane są koniecznością pozostawania w domu w obliczu pandemii i podejmowania nauki zdalnej liczy się ugruntowanie przekonania młodych ludzi, że realia bywają inne niż rzeczywistość wirtualna. Po powrocie do szkół młodzież nie radzi sobie z nawiązywaniem nowych znajomości, budowaniem właściwych więzi czy kontaktach z nauczycielami. Na ratunek w takich sytuacjach przychodzi specjalista zatrudniany w szkolnym gabinecie. Jego zadaniem jest wystawienie prawidłowej diagnozy oraz podjęcie odpowiednich kroków, które pozwolą rozwiązać problem, z jakim boryka się dziecko.

Pięść dziecka i dorosłegoTerapeuta i mediator pomoże zażegnać spory pomiędzy uczniami i pokazać młodzieży prawidłowe techniki rozwiązywania konfliktów. Jeśli obiektem poszukiwań jest dziecięcy psycholog Mokotów będzie miejscem, w którym działa wiele specjalistycznych gabinetów udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży. Wszędzie tam, gdzie potrzebne są bardziej złożone formy pomocy, zapisanie dziecka do terapeuty będzie nieocenionym działaniem ze strony rodziców lub nauczycieli. W centrum stolicy działa wiele polecanych przez środowisko oświatowe specjalistów dziedziny, którzy prowadzą zarówno warsztaty radzenia sobie z trudnymi emocjami, jak i podejmują leczenie depresji dziecięcej. Gabinet psychologiczny stanowi w wielu przypadkach teren na rozładowanie stresu dla wielu uczniów napotykających na wzmożone trudności życiowe.

Terapia prowadzona przez wykwalifikowaną osobę to z pewnością także wsparcie dla samych rodziców i kadry pedagogicznej, która często nie ma czasu lub wystarczających kompetencji do zażegnania problemów młodego człowieka. Psycholog, który kieruje pomoc do uczniów szkół średnich, często uczestniczy także w sprawach sądowych z udziałem małoletnich. W obliczu konfliktów z prawem, doświadczania przemocy ze strony otoczenia lub popełnienia przez dziecko czynu szkodliwego społecznie może on skutecznie współpracować z policją, szkołą i rodzicami, świadcząc właściwą pomoc dla obu stron.

Dodaj komentarz