Przejdź do treści

Udzielanie pomocy pracownikom w firmie

szkolenia z pierwszej pomocy

Pracując w fabryce, magazynie, czy na budowie jest się narażonym na różnego typu niebezpieczeństwa, zależnie od branży. Może dojść do zwichnięć, złamań, oparzeń, czy zatruć. Mogą to być zarówno drobne urazy, jak stany zagrażające życiu. Większość osób wtedy panikuje, wzywa pomocy, ale nie wie kompletnie jak pomóc cierpiącej osobie, by zminimalizować jej ból i dyskomfort.

Dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc dla firm

pierwsza pomoc dla firmSzkolenia tego typu powinny być obowiązkowo przeprowadzane w każdym przedsiębiorstwie, szczególnie w tym, w którym wykonuje się prace niebezpieczne. Jak wygląda taki kurs? Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Na początku szkoleniowiec mówi, jakie są rodzaje zagrożeń, jakie środki medyczne stosuje się w ich przypadku, czy też jak zachować środki ostrożności np. przy wycieku niebezpiecznych substancji. Kursanci dostają także schematy pomocy, czyli listę czynności które należy krok po kroku wykonywać by pomóc poszkodowanemu. Omawiane są przypadki adekwatne dla danego miejsca np. w laboratorium jest duża szansa na oparzenie chemiczne, ale mała na złamanie ręki, odwrotnie jest zaś na placu budowy. Ważna jest także część praktyczna. Część rzeczy można przećwiczyć na manekinie np. sztuczne oddychanie, uciskanie mostka, czy też pomoc w razie zachłyśnięcia się. Dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc dla firm.

szkolenia z pierwszej pomocyCzęść można potrenować w parach np. jedna osoba udaje, że ma bezwładną rękę a druga musi założyć opatrunek. Dzięki temu od razu szkoleniowiec może wyłapywać błędy i poprawiać kursantów. Dodatkowo zajęcia praktyczne mają funkcję spajającą grupę – pozwala na wspólne działanie, interakcję, poznanie się, pracę zespołową (team work). Na szkoleniu warto także zaprezentować drogi ewakuacyjne w przedsiębiorstwie (mało kto zwraca na to uwagę), dowiedzieć się gdzie są gaśnice, czy apteczka pierwszej pomocy. dzięki temu będzie można szybciej świadczyć pomoc osobie poszkodowanej jak również szybko oddalić się z miejsca zagrożenia np. przy wybuchu czy pożarze. Zawsze szkolenie z pierwszej pomocy musi być dobrane do konkretnej grupy i konkretnego miejsca.

Szkoleniowiec może przed kursem zapoznać się z rozkładem budynku, planem ewakuacji, czy też z listą zagrożeń jakie tam bywają np. rodzaje chemikaliów czy materiałów łatwopalnych. Kurs pierwszej pomocy pomoże każdemu skutecznie nieść pomoc współpracownikowi, który został poszkodowany w firmie. Będziemy wiedzieć, co robić jak ktoś się skaleczy, oparzy, czy zemdleje. Wtedy będziemy pewni siebie i opanowani, co przełoży się na ostateczny efekt pomocy.