Przejdź do treści

Terapia grupowa a leczenie uzależnień

  • przez
terapie uzależnień

Niezbędnym krokiem do wyjścia z nałogu jest rozpoczęcie terapii. Wielu chorych na początek wybiera sesje grupowe, by nie czuć się samotnym i wyobcowanym. Poczucie, że istnieje na świecie więcej osób z tym samym problemem, daje motywację do walki o pełne wyleczenie. Grupy wsparcia wyróżniają się różnymi technikami walki z uzależnieniem. Tylko od chorego zależy czy okażą się skuteczne.

Terapia uzależnień w formie grupowej na NFZ

terapie uzależnieńTerapia grupowa jest specyficzną formą leczenia, w której kontakt z terapeutą ma kilka osób jednocześnie w tym samym czasie. Można by pomyśleć, że taka forma daje mniejsze rezultaty, nic bardziej mylnego. Grupa, która od początku ma jeden cel – walkę z nałogiem jest bardziej zżyta i może lepiej wypracować plan działania. Zwykle ma też charakter zamknięty, dzięki czemu członkowie zobowiązują się do uczestnictwa w całym procesie leczenia. Częstotliwość spotkań również ma wpływ na grupowe terapie uzależnień NFZ jako największy w Polsce zespół ośrodków zdrowia finansuje wiele inicjatyw przeciwdziałających uzależnieniom. Dla wielu publiczna służba zdrowia jest jedynym możliwym wyjściem. W takich sytuacjach osoby chore nie muszą korzystać z prywatnych placówek, gdy ich na to nie stać. Ważna jest jednak regularność – stałe mitingi odgrywają kluczową rolę w procesie zdrowienia. Istnieją czynniki, które wpływają na skuteczność terapii grupowej.

terapie uzależnieńPierwszym jest uniwersalność – bardzo często osoby chore wydają się odosobnione w problemach, z którymi się borykają. Historia każdego pacjenta jest inna, jednak świadomość, że inni cierpią z tego samego powodu jest bardzo wspierająca. Kolejnym aspektem jest altruizm. Podczas spotkań wszyscy zainteresowani wymieniają się doświadczeniami, udzielają sobie rad i wyrażają wobec siebie troskę. Pozwala to zrobić coś pożytecznego dla innych. Uczy również przechodzenia z roli biorcy do dawcy pomocy, co skutkuje w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym. Podczas terapii grupowej warto także zwrócić uwagę na przedefiniowanie doświadczeń na podłożu rodzinnym. Dynamiczne interakcje między pacjentami a terapeutą pozwalają przyjrzeć się bliżej mechanizmom, które niekoniecznie dobrze oddziałują na bliskich osoby chorej.

W ten sposób można zmodyfikować działania, które mają negatywny wpływ na relacje i prowadzą do współuzależnienia. Nałóg ma destrukcyjne działanie na każdą sferę życia osób uzależnionych. Tylko terapia daje bodźce pozwalające zerwać z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lub zachowaniami patologicznymi. Dzięki stałym spotkaniom z psychologiem osoba chora ma możliwość radzenia sobie ze skutkami swoich działań. Prowadzi to również do rozwoju umiejętności społecznych, czyli poprawy relacji z innymi ludźmi.

Dodaj komentarz