Przejdź do treści

Ośrodek leczenia uzależnień na NFZ poza miastem

  • przez
ośrodek leczenia uzależnień

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Kasy Chorych świadczy od lat usługi oferujące darmową pomoc zdrowotną. Już od wielu lat prowadzi także specjalne ośrodki, w których osoby mogą uzyskać pomoc w przypadku uzależnień. Najbardziej popularnymi nałogami osób dorosłych są alkohol, narkotyki twarde, a także hazard. Takie ośrodki są umiejscowione poza granicami miast, z dala od zgiełku. Jest wiele powodów, przez które ośrodki zajmujące się walką z uzależnieniami są ulokowane poza granicami wielkich dużych aglomeracji.

Ośrodek leczenia uzależnień z dala od złych bodźców

ośrodek leczenia uzależnień Przede wszystkim po to, by pomóc uzależnionym zerwać kontakty ze wszystkimi znajomymi, którzy mogą z powrotem popchnąć ich w stronę nałogu. Na wielu oddziałach pacjentom zabierane są telefony, a jedynie umożliwia się ograniczony kontakt z rodziną. Specjalny nadzór przeprowadza się z poszanowaniem prywatności, ale jednocześnie z troską o odcięcie od szkodliwych dla zdrowia psychicznego kontaktów międzyludzkich. Dość często także, tym co popycha uzależnionych w stronę nałogu, są trudne relacje, co stanowi kolejny asumpt do ograniczania rozmów i spotkań. Kolejnym aspektem, przez który ośrodek leczenia uzależnień dla osób dorosłych NFZ jest ulokowany z dala od miejskich aglomeracji, jest kwestia zdrowia psychicznego. Piękne widoki na rozciągające się lasy, góry czy jeziora, koją nerwy i mogą podnieść samopoczucie chorego. Udowodniono, że długie spacery, kontakt z przyrodą czy samo przebywanie na świeżym powietrzu może znacząco wpłynąć na poprawę stanu ducha.

ośrodek leczenia uzależnień W dalszej perspektywie wpływa to na obniżenie zachowań autodestrukcyjnych. Takie ulokowanie daje więc możliwość zorganizowania pacjentowi czasu i zajęć na dworze, co stanowi, oprócz terapii grupowych i indywidualnych, istotny element całego leczenia. Wolne od miejskich atrakcji miejsca nie dostarczają bodźców, a chory uczy się życia w zgodzie z naturą, wśród ciszy. Takie podejście uczy wsłuchania się w potrzeby własnego organizmu i pozwala osiągnąć psychiczną równowagę. Każdy z chorych, leczonych w ramach NFZ, powinien otrzymać przed podjęciem terapii zapis dotyczący zasad kuracji i udzielić na nie zgody. Na miejsce w danym ośrodku czeka się często tygodniami, co w przypadku uzależnionych nie jest łatwe. Szczególnie że muszą oni do tego czasu pozostać wolni od własnych nałogów.

Nie zawsze chory ma wpływ na wysłanie do danego ośrodka, jeśli zależy mu na konkretnym, ale istnieje także możliwość wcześniejszego kontaktu z wybraną placówką, w celu zorientowania się w kwestii wolnych miejsc. Ośrodki do spraw walki z uzależnieniami działające w ramach Kasy Chorych często ulokowane są poza miastami, po to, by odciąć chorego od szkodliwych bodźców, a także po to, by ograniczyć mu kontakty. Udowodnione jest, że ciągłe przebywanie wśród natury znacznie poprawia samopoczucie, szczególnie to psychiczne.