Przejdź do treści

Kiedy konieczne jest leczenie kanałowe?

  • przez

Leczenie kanałowe to jedno z częściej wykonywanych przez dentystów zabiegów. Swoją popularność zawdzięcza faktowi, że pozwala na zachowanie zęba, który wcześniej nadawałby się tylko do wyrwania. Wskazaniem do wykonania opisywanego zabiegu jest poważny stan zakażenia i zniszczenia całej miazgi. W miazdze na skutek takich czynników, jak próchnica, może dojść do stanu zapalnego. Stopniowo doprowadza on do obumarcia wnętrza zęba.

Profesjonalne leczenie kanałowe jako forma pomocy

leczenie kanałowe Czynnikami doprowadzającymi do opisywanej sytuacji są przede wszystkim bardzo głębokie ubytki próchnicowe. Oprócz tego, obumarcie miazgi może być spowodowane złamaniem korony zęba, urazami lub też znacznym starciem się poszczególnych zębów. Leczenie endodontyczne jest niezbędne często przed planowanym leczeniem protetycznym, a nawet przed założeniem aparatu ortodontycznego. Jeżeli chodzi o profesjonalne leczenie kanałowe Mokotów jest tą dzielnicą Warszawy, w której bez większych problemów znaleźć można wykonujący taki zabieg gabinet dentystyczny. Pierwszym mocno niepokojącym objawem, który zachęcać powinien do zgłoszenia się do dentysty, jest zawsze ból zęba, szczególnie ten promieniujący na większą część policzka. Zapaleniu miazgi towarzyszy najczęściej bardzo uciążliwy ból. Nasilać się on będzie zawsze podczas jedzenia.

leczenie kanałowe Najczęściej jednak jest to ból samoistny, utrzymujący się przez większą część doby, nawet podczas snu. Dolegliwości te są na tyle silne, że są bardzo charakterystyczne i zachęcać powinny każdego do natychmiastowego odwiedzenia gabinetu stomatologicznego. Inną mocno niepokojącą sytuacją, wskazującą na prawdopodobieństwo konieczności wykonania leczenia kanałowego, jest przetoka zęba. Jest to miały guzek, który pojawia się na dziąśle. Oprócz zapalenia miazgi, może się on rozwinąć na skutek wcześniej wykonanego nieprawidłowego leczenia kanałowego. Również w takiej sytuacji konieczne jest oczyszczenie wnętrza kanałów zęba, aby dopuścić do wydostania się zalegającej wewnątrz kanałów ropy, powodującej stan zapalny. Nasilone objawy bólowe lub próchnica zawsze zachęcać powinny do odwiedzenia gabinetu dentystycznego.

Leczenie kanałowe należy do procedur, które są wykonywane coraz częściej w wielu gabinetach dentystycznych. Wszystko ze względu na fakt, że pozwala ono na zachowanie zęba, przy jednoczesnym skutecznym zwalczeniu stanu zapalnego, powodującego bezpośrednio ból. Ważne jest, aby pamiętać o konieczności odwiedzenia gabinetu stomatologicznego w każdej sytuacji, kiedy ból staje się wyjątkowo dokuczliwy, niezależnie od spożywanych pokarmów i ich temperatury.