Przejdź do treści

Jakie wyróżnia się metody leczenia uzależnień?

ośrodek leczenia uzależnień
Uzależnienie to trudna sytuacja zarówno dla osoby cierpiącej, jak i jej bliskich. Stwierdzenie tego faktu i przyznanie się do słabości to pierwszy krok do wyleczenia. Obecnie powstaje coraz więcej grup wsparcia, które oferują pomoc. Jednak, gdy uzależnionym nie wystarcza sama rozmowa w anonimowym gronie, warto skierować taką osobę na leczenie w specjalistycznym ośrodku.

Jak wybrać dobry ośrodek leczenia uzależnień?

ośrodek leczenia uzależnieńW tym miejscu pracują ludzie, którzy znają wiele metod wychodzenia z tego nieprzyjemnego nawyku. Aby wyjść z uzależnienia, należy poprosić o pomoc. Osoby chore rzadko same potrafią uporać się z problemami. Dzięki trosce rodziny i przyjaciół można skończyć z nałogiem. Ostatecznym sposobem na wyleczenie jest dobry ośrodek leczenia uzależnień od leków. Nałóg związany z medykamentami jest jednym z najcięższych, ponieważ trzeba się z nim mierzyć w wielu sytuacjach. Zwyczajny ból głowy może popchnąć osobę chorą do zażycia nieodpowiedniej dawki i ponowne wpadnięcie w sidła uzależnienia. Z lekami ma się styczność przez całe życie, dlatego nałóg z nimi związany jest bardzo niebezpieczny. Ośrodki leczenia oferują wiele metod terapii w przypadku różnego rodzaju uzależnień. Jedną z nich jest terapia podstawowa. To pierwszy sposób na wyjście z nałogu. Trwa ona około 2 miesiące i oparta jest na intensywnym programie z całodobową opieką.

ośrodek leczenia uzależnieńUzależnionym towarzyszy terapeuta, który przeprowadza spotkania indywidualne oraz grupowe. Wymaga ona obecności pacjenta w ośrodku przez całą dobę. Innym rodzajem terapii jest metoda pogłębiona. Skupia się ona głównie na pracy nad sobą. Osoba uzależniona uczy się, jak radzić sobie z emocjami oraz jak zmienić swoje systemy poznawcze, by zaadaptować się do nowej rzeczywistości i nie wracać do nałogu. Tę formę terapii stosuje się rzadziej niż wariant podstawowy, wzmacnia ona jedynie motywację do wychodzenia z uzależnienia. Konieczne jest dalsze leczenie, jednak skoncentrowane jest ono na patrzeniu w przyszłość, w kierunku usamodzielniania się pacjenta. Terapeuta koncentruje się na sile uzależnionego, kieruje jego uwagę na sposoby osiągania celu. Pomaga kreować pozytywny wizerunek życia bez nałogu.

Ośrodek leczenia uzależnień to jeden z lepszych sposobów na wyjście z nałogu. W tym miejscu pacjent ma pełną opiekę zarówno terapeutyczną, jak i medyczną. Wsparcie ze strony bliskich, uczęszczanie na spotkania grupowe to pierwsze metody na pokonanie uzależnienia. Profesjonalna pomoc to klucz do sukcesu i najlepsze rozwiązanie dla osoby, która długotrwale zażywała leki, narkotyki czy alkohol.

Dodaj komentarz